Inställd bolagsstämma den 25 januari 2019

Styrelsen i Real Holding har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som ska hållas den 25 januari 2019.

Vid den extra bolagsstämman skulle beslut bl.a. fattas om kvittningsemission och företrädesemission för att bl.a. finansiera delar av förvärvet av en portfölj innefattande 13 industrifastigheter i västra Sverige. Finansieringen och due dilligence processen avseende förvärvet är ännu inte klara varför kallelse till ny bolagsstämma kommer ske när förvärvsfinansieringen och analysarbetet är till fyllest.

Förvärvet i sin helhet villkoras enligt avtal bl.a. av både stämmobeslut och finansiering och är därför inte bindande innan allt detta har genomförts. Det är därför styrelsens bedömning att hela affären gynnas av att ges mer tid.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl.14:00 CET.

Stockholm den 18 januari 2019

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70