Första tranchen i Real Holdings obligationsemission om 65 MSEK har fulltecknats

Första tranchen i Real Holdings obligationsemission om 65 MSEK har fulltecknats Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade i december 2015 att emittera högst 30 000 obligationer av serie 2015/2018 till ett värde om högst cirka 300 MSEK. Den första tranchen om 6 500 obligationer motsvarande cirka 65 MSEK har fulltecknats.

Styrelsen i Real Holding beslutade den 15 december 2015 att utge ett obligationslån om högst cirka 300 MSEK, bestående av 30 000 obligationer envar med ett nominellt belopp om 10 000 SEK i enlighet med det prospekt som offentliggjordes den 17 december 2015. Obligationerna har en löptid om cirka 3 år och återbetalningsdag är den 21 december 2018.

Den första tranchen av obligationsemissionen om cirka 65 MSEK ska återbetala en tidigare upptagen bryggfinansiering som har använts för att tillträda fastigheter. Obligationerna kommer att emitteras upp i samband med att bryggfinansieringen återbetalas då de säkerheter som har ställts till förmån för långivarna i bryggfinansieringen ska skiftas över och ställas till förmån för långivarna i obligationsemissionen.

Resterande del av obligationsemissionen är avhängd godkännande på fordringshavarmöte och avses att användas för att finansiera ytterligare fastighetsförvärv.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen, G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen och JOOL Capital Partner AB har marknadsfört obligationsemissionen.

Stockholm den 1 mars 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70