Real Holding i Sverige AB:s årsredovisning för 2018 nu publicerad

För de aktieägare och andra intressenter som önskar få den tryckta versionen av årsredovisningen distribuerad till sig via post går det bra att kontakta oss direkt;
[email protected] eller via telefon 070 522 86 46, på kontorstid.

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 22 maj 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 19.00 CEST.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Lars-Olov Olsten, CFO
Telefon +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70