Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan till teckning av aktier av Serie B i Real Holding
Anmälningssedel för riktad emission
Tillägg till prospekt avseende företrädesemission av units
Tillägg till prospekt avseende erbjudande om inlösen av preferensaktier
Emissionerna i sammandrag
Prospekt företrädesemission av units, med teckningsperiod 20 november - 8 december 2017
Inlösen av preferensaktier Preferensaktier Pref 1 mot aktier av serie B Acceptperiod 20 november - 8 december 2017
Anmälningssedel för teckning av units, utan stöd av uniträtter, i Real Holding
Prospekt avseende upptagande till handel av obligationer i Real Holding i Sverige AB (publ) på NDX
Bolagsbeskrivning för Real Holding i Sverige AB (publ) inför listning på NGM Nordic MTF
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av obligationer i Real Holding i Sverige
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie B i Real Holding i Sverige - Emissionsfolder
Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter
Inbjudan till teckning av stamaktier av serie B i Real Holding i Sverige
Anmälningssedel för teckning av obligationer i Real Holding
Inbjudan till teckning av obligationer i Real Holding i Sverige

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70