Pressmeddelanden

REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal enligt plan i bokslutskommunikén 2023. Utveckling under året 2023: • Nettoomsättning ökade till 159,7 Mkr (131,7) • Driftnettot ökade till 94,2 Mkr (69,4) • Rörelseresultatet ökade till 71,7 Mkr (50,3) • Årets result...
REG MAR
Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten januari-september 2023                                       januari-september                                       2023               (2022) Fastighetsvärde      1 298,5 Mkr    (1 136,2)Nettoomsättni...
REG MAR
Real Fastigheter avtalar om nybyggnation för befintlig hyresgäst i Nättraby, Karlskrona Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om nyproduktion på fastigheterna Nättraby 23:73 och 23:76 i Nättraby, Karlskrona för hyresgästen NKT HV Cables AB till en nyproduktionskost...
REG
Real Fastigheter genomför stämmans beslut om sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 28 augusti 2023 Årsstämman den 10 maj 2023 i Real Fastigheter AB (publ) beslutade om sammanläggning av aktier innebärandes att 500 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie. Styrelsen i Bol...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten januari-juni 2023.                                                                                   januari-juni 2023        (2022)                                                        Fastighet...
REG MAR
Real Fastigheter avtalar om köp av fastighet i Köping med AB Volvo som största hyresgäst. Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Köping Sjötullen 1:57. Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 79,0 Mkr.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70