Pressmeddelanden

REG MAR
Real Fastigheter avtalar om köp av två fastigheter i Tranås samt en fastighet i Aneby Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommetfastighetsvärde om...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt bokslutskommunikén 2022.           Utveckling under året 2022: • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4) • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6) • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9) • Åre...
REG MAR
Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten för Q3 2022. Mycket tack vare stabila hyresgäster och sund belåningsgrad.         Jan-sept 2022  • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2) • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7) • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3) • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5) • Resultat efter sk...
REG
Real Fastigheter beslutar om riktade emissioner i samband med slutförande av förvärv Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Värnamo och Karlskrona, se pressmeddelande den 1 september 2022 respektive den 30 september 2022....
Real Fastigheter avtalar om köp och tillträder Karlskrona stationshus i Karlskrona Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:76 i Karlskrona kommun. Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 15,5 Mkr...
Real Fastigheter avtalar om köp och tillträder fastighet i Värnamo Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0018012445

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70