Styrelse och ledning ökar sitt ägande i Real Holding genom A-aktier

Styrelsen och CFO i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag förvärvat aktier av största ägaren och styrelseledamoten Bengt Linden. Styrelseledamöterna Bengt Engström (styrelseordförande) har förvärvat 100 000 stycken A-aktier samt Lennart Molvin (ledamot) och Peter Karlsten (ledamot) har vardera förvärvat 80 000 stycken A-aktier av Bengt Linden. Bolagets CFO Kennet Lundberg har förvärvat 70 000 stycken A-aktier.

Ägarandelar efter transaktionen

  • Bengt Linden äger motsvarande 18,11 % av rösterna och 9,70 % av kapitalet.
  • Bengt Engström äger motsvarande 2,52 % av rösterna och 1,69 % av kapitalet.
  • Peter Karlsten äger motsvarande 2,21 % av rösterna och 1,55 % av kapitalet.
  • Lennart Molvin äger motsvarande 1,26 % av rösterna och 0,65 % av kapitalet
  • Kennet Lundberg äger motsvarande 1,31 % av rösterna och 0,89 % av kapitalet.

Övriga större ägare:

  • Kvalitena AB (publ) äger motsvarande 10,73 % av rösterna och 5,06 % av kapitalet.
  • Tuve Holding äger motsvarande 10,73 % av rösterna och 5,06 % av kapitalet.
  • LMK Forward AB äger motsvarande 10,18 % av rösterna och 16,01 % av kapitalet.
  • Daniel Andersson äger motsvarande 9,19 % av rösterna och 4,58 % av kapitalet.
  • Michael Derk äger motsvarande 6,92 % av rösterna och 11,09 % av kapitalet.

Bolagets största ägare (sett till andel av rösterna) Bengt Linden kommenterar ägarförändringen:
"Styrelsen är ett bolags viktigaste organ och Real Holdings styrelse besitter hög kompetens och har visat stort engagemang för Bolaget. Detta vill jag premiera genom att låta styrelse och ledning köpa en del av mina röststarka A-aktier, för att ge ytterligare incitament att fortsätta det goda arbete styrelsen ställer upp med". 

Stockholm den 7 april 2017

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 08.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Michael Derk och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70