Real Holding offentliggör noteringsprospekt för bolagets obligationer inför upptagande till handel på NDX

Real Holding offentliggör noteringsprospekt för bolagets obligationer inför upptagande till handel på NDX Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett noteringsprospekt för de 65 000 obligationerna med ett nominellt belopp om 65 MSEK ("Obligationerna") som tidigare har emitterats upp i Bolaget för upptagande till handel på NDX.

Noteringsprospektet har upprättats med anledning av att ett antal väsentliga händelser har inträffat i Bolaget sedan offentliggörandet av det tredelade obligationsprospektet den 17 december 2015 samt att ytterligare finansiell information har tillkommit, vilket har införlivats i prospektet.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på NDX och inväntar godkännande av NGM. Första dag för handel beräknas bli under juni månad 2016. Exakt datum kommer att offentliggöras via separat pressmeddelande.

Noteringsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Noteringsprospektet finns tillgängligt på Real Holdings hemsida www.realholding.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Stockholm den 15 juni 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70