Real Holding och Abelco Investment Group har ändrat löptiden på en revers samt kommit överens om kvittning av revers mot B-aktier

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") förvärvade fastigheten Torsås 1:141 genom att förvärva samtliga aktier i TBS Industrial Properties AB tidigare i juli månad. Säljaren ägdes till 51 % av noterade bolaget Abelco Investment Group AB (publ). I samband med tillträdet upprättades två reverser, varav den ena reversen om 6 250 000 kronor hade en löptid till den 11 augusti och kunde kvittas till B-aktier i Real Holding. Den andra reversen löper till den 31 december och skulle kunna komma att kvittas i ett senare skede enligt överenskommelse mellan parterna.

Parterna har kommit överens om att förlänga löptiden på reversen om 6 250 000 kronor till den 31 oktober och samtidigt har parterna nått en överenskommelse att reversen ska kvittas mot B-aktier, till marknadsmässiga villkor att fastställas vid kvittningstillfället. Den andra reversen löper med oförändrade villkor och kan fortsatt komma att kvittas mot aktier i ett senare skede, då i enlighet med överenskommelse mellan parterna.

Stockholm den 15 augusti 2017

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande  
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70