Real Holding ingår tilläggsavtal till avtalet om förvärv av Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om att förvärva fastigheten Kompaniet 4 genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3. Parterna har denna dag överenskommit ett tilläggsavtal för att bättre kunna säkerställa tillträdet av aktierna.

Tilläggsavtalet innebär att Real Holding skall tillträda aktierna senast den 31 oktober 2017. Vidare har köpeskillingen höjts med tre miljoner kronor och Bolaget har per idag erlagt motsvarande ungefär 15% av det totala likvidbehovet för att tillträda aktierna. Av erlagd betalning har en del erlagts genom att Bolaget riktat en emission av 800 000 stycken aktier av serie B till säljaren (se separat pressrelease) till teckningskurs motsvarande börsens stängningskurs torsdagen den 22 juni, nämligen 2,50 kronor. Säljaren har också erhållit rätten att kvitta den säljarrevers som parterna överenskommit skall ställas ut som delbetalning av köpeskillingen, om motsvarande 12 miljoner, till B-aktier i Real Holding. För det fall säljaren väljer att utnyttja kvittningsrätten skall aktierna tecknas med teckningskursen 2,50 kronor, med viss omräkning vid vissa eventuella händelser. I övrigt är villkoren desamma som i huvudavtalet.

Efter genomförd riktad kvittningsemission uppgår antalet B-aktier till 12 056 817 stycken, samt att totalt antal aktier uppgår till 15 966 502 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 31 933 004 kronor efter att de nya aktierna registrerats. Erik Hemberg Fastighets AB äger därmed 5,01 % av kapitalet och 3,34 % av rösterna i Real Holding när emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear.

Stockholm den 27 juni 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl. 08.30 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70