REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin redovisning avseende kvartal 1 (Q1) 2021.

Stark början på 2021 med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år.

Kvartal 1 i korthet, jan-mars Q1 2021 Q1 2020

Nettoomsättning (Mkr)

20,0

13,6

Driftnettot (Mkr)

10,8

8,1

Rörelseresultat (Mkr)

7,4

2,4

Resultat efter skatt (Mkr)

Resultat efter skatt Mkr) exkl. ackordsvinst

3,8

3,8

33,6

-20,6

Resultat per aktie (kr)

0,00

0,14

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

246,4

158,4

Eget kapital per aktie 31 mars (kr)

Värdering koncernens fastigheter

0,03

595,0

0,66

567,1

Real Holding i Sverige AB (publ), kvartalsredovisning för Q1 finns nu tillgänglig på

Bolagets hemsida https://investor.realholding.se

För ytterligare information: www.realholding.se

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 08,00 CET.

Vekställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: [email protected]

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Holding förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70