REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall i övriga delar av ackordsförslaget som framlades den 20 december 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) presenterade den 20 december 2019 ett ackordsförslag till bolagets större långivare samt ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare. Utfallet vad gäller ackordsförslagets antagande av Obligationen samt brygglånets enligt separata omröstningsförfaranden, och preferensaktieägarnas antagande av utbyteserbjudande med acceptensgrad om 85%, har tidigare offentliggjorts enligt separata pressmeddelanden.

Härmed offentliggörs utfallet vad gäller bolagets övriga långivare (Bengt Linden, Bengt Engström, Eitec Sweden AB, Lars-Göran Nilsson, Patrick Hellström och Ulf Björklund vilket ackordsförslaget också riktades till.

Bolaget kan bekräfta att samtliga övriga långivare har godtagit ackordsförslaget, vilket därmed har antagits i helhet.

Som bolaget offentliggjorde i samband med offentliggörandet av ackordsförslaget den 20 december 2019 är Real Holding i Sverige AB (publ) avsikt att, givet att ackordsförslaget samt utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna nu antagits, att kalla på stämma och föreslå ett antal emissioner, däribland en företrädesemission, kvittningsemission, apportemission samt konvertibelemission. Bolaget kommer således att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma inom snar framtid och presentera ytterligare information i samband därmed.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 13.00 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70