REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall av omröstningsförfarande för antagande av ackordsförslag bland obligationsinnehavare och brygglånegivare

Den 20 december 2019 offentliggjorde Real Holding i Sverige AB:s (publ) ett ackordsförslag till sina större fordringsägare, innefattat långivare under (i) en obligation om nominellt 65 000 000 kr (ISIN: SE0007280383) samt (ii) ett brygglån om nominellt 13 000 000 kr.

Ackordsförslaget innebar, vad gäller de sistnämnda lånen, ett erbjudande om avskrivning av upplupna räntor samt 20% av kapitalfordringarna. Kvarvarande kapitalfordringar ska återbetalas senast den per utgången av kvartal 1 2020.

Dessa lånekollektiv har, för att fatta beslut om ackordsförslaget skulle antas eller inte, genomfört separata omröstningsförfaranden i enlighet med lånevillkoren. Röster kunde avläggas fram till 12.00 idag, 22 januari 2020. Utfallet i dessa omröstningsförfaranden offentliggörs härmed:

- Av obligationsgivarna avgav 61,73% av det sammanlagda nominella lånebeloppet röster varav 91,75% antog förslaget.

- Av brygglånegivarna avgav 69,85% det sammanlagda nominella utestående lånebeloppet röster varav 100% antog förslaget.

Därmed konstateras att ackordförlaget godkänts av både obligationsgivarna och brygglånegivarna, enligt särskilda omröstningsregler i lånevillkoren. Ytterligare sammanfattande information om utfallet av det ackordsförslag och utbyteserbjudande till preferensaktieägarna, vilket offentliggjordes den 20 december 2019, samt kommande åtgärder inom den pågående företagsrekonstruktionen av Real Holding i Sverige AB:s (publ) kommer följa inom snar framtida. För frågor till bolaget, vänligen kontakta personerna nedan. För frågor till rekonstruktören, vänligen kontakta Christofer Hemsedahl på Advokatfirman Schjødt, [email protected].

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 kl. 14.15 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70