Real Holding i Sverige AB (publ) flyttar fram offentliggörandet av årsredovisningen

Real Holding AB flyttar fram offentliggörandet av årsredovisningen till 22 maj 2019.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 16,15 CET.

Stockholm den 16 april 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Kent Söderberg

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70