REGMAR

Real Holding i Sverige AB (publ) begär om förlängning av företagsrekonstruktion.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.

Den 27 mars 2019 meddelades att Real Holding i Sverige AB (publ) ansökt om företagsrekonstruktion, varvid Stockholms tingsrätt biföll ansökan samma dag. Tingsrätten utsåg Lars Eric Gustafsson, Hamilton Advokatbyrå i Stockholm, som rekonstruktör.

På borgenärsmötet den 12 april 2019 beviljade Stockholms tingsrätt fortsatt rekonstruktion fram tills den 27 juni 2019. Vid tingsrättsförhandlingen tillstyrkte de största externa närvarande borgenärerna fortsatt rekonstruktion. Rekonstruktören stödjer begäran. I enlighet med rekonstruktionsplanen avser Real Holding i Sverige AB (publ) att genomföra ett antal rekonstruktionsåtgärder i syfte att skapa en skuldstruktur som är förhållande till koncernens driftsnetto.

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 26 juni 2019 

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 08.45 CET. 

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [email protected]


Michael Derk, styrelseledamot

Telefon + 46 73 387 1802

E-post: [email protected]


Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70