Real Holding i Sverige AB (Publ) och Wellbo Fastighetsutveckling AB inleder partnerskap

Real Holding i Sverige AB (Publ) "Real"och Wellbo Fastighetsutveckling AB "Wellbo" har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Reals fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo och Real att utveckla bostäder och samhallsfastigheter och samtidigt bidra till tillväxten och en positiv utveckling för Gislaveds kommun.

- Vi ser mycket positivt på möjligheten att i nära samarbete med Wellbo utveckla delar av våra fastigheter i Gislaveds kommun. Då bostäder och samhällsfastigheter inte är Reals fokusområde för förvaltning så är vi glada över partnerskapet med en inom segmentet kompetent fastighetsutvecklare, säger Michael Derk, VD Real Holding i Sverige AB (Publ).

- Wellbo Fastighetsutveckling AB ser en mycket stor potential i utveckling av samhällsfastigheter och bostäder i Gislaved för långsiktigt ägande och förvaltning. Wellbo med delägarna Hammarviken och BJC Group är vidare intresserade av att de närmaste åren bygga upp ett större förvaltningsområde av samhällsfastigheter i småland, säger Johan Warfvinge, affärsutvecklingschef Wellbo Fastighetsutveckling AB.

Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. www.realholding.se

Wellbo affärsidé är att vara en stadsutvecklare i samverkan med kommuner. Tillsammans med sina delägare och samarbetspartner bidrar bolaget med kunskap i stadsutveckling genom att utveckla, bygga och långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter och bostäder. www.wellbofastigheter.se

För ytterligare information gällande ovan kontakta gärna:

Michael Derk, Real Holding i Sverige AB (Publ)

e-post: [email protected], tel: 073-387 18 02

Johan Warfvinge, Wellbo Fastighetsutveckling AB,

e-post: [email protected], tel: 070-298 16 60

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2020 kl. 10.00 CET.

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (Publ) affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Hemsida: www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70