Real Holding har tecknat ett avtal om att förvärva 13 fastigheter om 78 000 kvadratmeter med underliggande fastighetsvärde om ca 392 Mkr

Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva en portfölj om 13 st industrifastigheter i västra Sverige. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om ca 392 Mkr.

Fastigheterna i korthet
Fastigheterna omfattar ca 78 000 kvadratmeter logistik-, industri-, och kontorsytor varav merparterna ligger geografiskt placerade i Vara, Ale utby och Skövde kommun. Fastigheterna är uthyrda till 90 % och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 4 år. De årliga hyresintäkterna uppgår till drygt ca 38 Mkr per år och fastigheterna har ett marknadsvärde om ca 392 Mkr.

Om Affären
Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara AB om förvärv av nio fastighetsbolag innefattande totalt 13 fastigheter. Avtalet har träffats i syfte att förbättra värdeutvecklingen för bolagets ägare. Köpeskillingen för fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 219 Mkr varav minst 60 Mkr av köpeskillingen ska betalas genom att köparen erhåller nyemitterade aktier i Real Holding. Förvärvet är bl.a. villkorat av erforderliga beslut på bolagsstämmor i West Sweden Property i Vara AB respektive i Real Holding.

West Sweden Property i Vara AB är ett dotterbolag till Stenhaga Fastigheter AB som i sin tur är helägt av Svante Andersson i Vara.

"Det känns mycket positivt att äntligen ha möjligheten att kunna genomföra ett större förvärv som generar god intjäning och med ett välskött fastighetsbestånd som passar perfekt in i vår portfölj, både strategiskt och geografiskt. Förutom att vi förvärvar ett fint fastighetsbestånd med stabila kassaflöden och välmående hyresgäster får vi i West Sweden Property en stark strategisk ägare i Real Holding som aktivt kan bidra till vår fortsatta tillväxt. Affären är helt i linje med vår strategi och startskottet på den tillväxtresa som vi under en längre tid arbetat för att kunna påbörja efter en rejäl turn-around i Real Holding. "säger Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding i Sverige AB (publ).

"Vi ser med tillförsikt fram emot ett nära samarbete med ledningen i Real Holding och vi har i samråd med dem beslutat om ett långsiktigt samarbete i syfte att tillsammans bygga ett starkt tillväxtbolag med en attraktiv och unik strategi där vår erfarenhet och kompetens kommer väl till pass." säger Svante Andersson, VD Stenhaga Invest AB.

Stockholm den 21 december 2018

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se 

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70