Real Holding har återbetalat sin bryggfinansiering om cirka 200 MSEK

Genomförda obligations- och företrädesemissioner har möjliggjort att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") nu återbetalat den tidigare upptagna bryggfinansieringen om cirka 200 MSEK, vilket innebär en avsevärd minskning av räntekostnaderna.

I och med återbetalningen kommer obligationerna att emitteras upp och levereras till dem som erhållit tilldelning i obligationsemissionen.

Bolagets noteringsprocess fortskrider och notering av aktierna beräknas ske efter Bolagets tillträde av sitt första byggprojekt i Karlskrona, innefattande nybyggnation om ungefär 500 hyreslägenheter samt viss del kommersiella ytor. Tillträdet bedöms ske den 4 april 2016 och första dag för handel beräknas ske kort därefter.

Stockholm den 21 mars 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden. Största ägare i bolaget är Bengt Linden, Kvalitena AB (publ) och Tuve Holding AB.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70