Real Holding har anlitat Eminova Fondkommission som ny Mentor

Real Holding i Sverige ABs (publ) har idag ingått avtal med Eminova Fondkommission gällande rollen som Mentor, enligt regelverk för bolag vars aktier handlas på NGM Nordic MTF. Avtalet med Real Holdings tidigare mentor, Mangold Fondkommission, löper ut fredagen den 30 juni. Eminova Fondkommission agerar därmed som Real Holdings mentor från och med den 1 juli 2017.

Stockholm den 29 juni 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 15.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70