Real Holding flyttar fram årsstämma, publicering av årsredovisning och kvartalsrapport för det första kvartalet

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") arbetar med för Bolaget väsentliga överläggningar och har bestämt att förlägga årsstämman så sent som möjligt för att ernå bästa möjliga resultat i aktuella överläggningar samt för att ge en mer samlad bild av Bolaget och dess utveckling. Kallelse till årsstämman kommer att ske så snart datum för stämman beslutats. Mot bakgrund av framflyttad stämma kommer årsredovisningen och kvartalsrapporten att kommuniceras den 27 maj.

Kallelse till årsstämman kommer att utfärdas i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida senast fyra veckor före stämman. Annonsering i Dagens Nyheter om att kallelse skett kommer också att publiceras på dagen då kallelsen sker.

Stockholm den 12 maj 2016

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD 
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70