Real Holding är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 21 april 2016

Den 8 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets stamaktier av serie B på NGM Nordic MTF.

Första dag för handel är den 21 april 2016 med handelsbeteckningen REAL MTF B och ISIN-kod SE0007922885. Real Holdings bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida, www.realholding.se.

- Det är med stor glädje vi idag kan konstatera att bolaget uppnått en av sina milstolpar genom listning av bolagets aktier. Att listningen sker på NGM Nordic MTF känns mycket bra och vi ser på framtiden med stor spänning och tillförsikt. Nästa steg blir nu att fortsätta fokusera på att accelerera bolagets förvärvsstrategi och uppnå bolagets tillväxtmål, säger Daniel Andersson, VD Real Holding.

Bolaget har återkallat sin noteringsansökan till Nasdaq First North.

Stockholm den 8 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på att i egen regi bygga och förvalta främst hyresfastigheter. Investeringar i bostadsprojekt kompletteras med förvärv av kommersiella fastigheter med hög avkastning. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtorter utanför Sveriges storstadsområden. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70