REG

Real Fastigheter genomför stämmans beslut om sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 28 augusti 2023

Årsstämman den 10 maj 2023 i Real Fastigheter AB (publ) beslutade om sammanläggning av aktier innebärandes att 500 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat om att avstämningsdag för sammanläggningen blir den 28 augusti 2023.

Sista dagen för handel i Real Fastigheters aktie innan sammanläggningen är den 24 augusti 2023 och första dagen för handel i Bolagets aktie efter sammanläggningen är den 25 augusti 2023. Real Fastigheters aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 25 augusti 2023.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 14 846 810 000 aktier till 29 693 620 aktier. 

Till följd av sammanläggningen kommer Real Fastigheters aktie från och med den 25 augusti 2023 att byta ISIN-kod.
Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0020679025.

 Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 500 kommer vederlagsfritt, från Michael Derk i egenskap av garant för sammanläggningen, att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 500. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. 

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 kl. 15.30.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning
i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70