REG

Real Fastigheter beslutar om riktade emissioner i samband med slutförande av förvärv

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Tranås och Hudiksvall, se pressmeddelanden den 14 oktober 2021 och den 23 december 2021. I enlighet med respektive överlåtelseavtal har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier av serie B till respektive säljare.

Styrelsen har genom utnyttjande av emissionsbemyndiganden från den extra bolagsstämman den 17 januari 2022, beslutat om riktade kvittningsemissioner av stamaktier av serie B till säljarna av fastigheterna i Tranås respektive Hudiksvall. Emissionerna har skett till en teckningskurs om 3 öre per aktie och betalning har skett genom kvittning av säljarreverser respektive säljare hade på bolaget. Till säljaren av fastigheterna i Tranås har 1 900 594 733 stamaktier av serie B emitterats motsvarande en totalt teckningslikvid om 57 017 841,99 kronor. Till säljaren i Hudiksvall har 600 000 000 stamaktier av serie B emitterats motsvarande en total teckningslikvid om 18 miljoner kronor.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [email protected]

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70