REG

Real Fastigheter beslutar om riktad emission i samband med slutförande av förvärv

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.

Styrelsen har genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från Årsstämman den 10 maj 2022, beslutat om riktad kvittningsemission av stamaktier till säljarna av fastigheterna i Karlskrona, Nättraby. Emissionen har skett till en teckningskurs om 3,4 öre per aktie och betalning har skett genom kvittning av säljarreverser respektive säljare hade på bolaget. Till säljarna har 294 117 646 stamaktier emitterats motsvarande en total teckningslikvid om 9 999 999,96kronor.

 

 

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [email protected]

 

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

PRM-emission-220523.pdf

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70