Real Fastigheter avtalar om köp och tillträder Karlskrona stationshus i Karlskrona

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:76 i Karlskrona kommun.
Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 15,5 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,3 Mkr.

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 1028 kvm och utgörs av kontor, vänthall och lager med SJ som största hyresgäst.
Fastigheten är fullt uthyrd. Finansiering sker med sedvanlig bankfinansiering jämte eget kapital.

- Vi ökar genom förvärvet vår närvaro ytterligare i Karlskrona kommun och eftersom vi redan äger grannfastigheten (lokstallarna)
känns det här förvärvet naturligt. Fastigheten ligger centralt belägen i Karlskrona.
Detta förvärv passar väl in i vårt bestånd och området har bra utvecklingspotential, säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB.

Nacka den 30 september 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och
i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70