REGMAR

Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten januari-juni 2023.

                                                                                  januari-juni 2023        (2022)

                                                       Fastighetsvärde         1 209,5 Mkr    (1 111,7)
                                                       Nettoomsättning             77,6 Mkr        (63,1)
                                                       Driftnetto                         44,3 Mkr        (32,2)
                                                       Rörelseresultat               33,0 Mkr        (23,8)
                                                       Resultat efter skatt         23,4 Mkr        (54,1)
                                                       Belåningsgrad                 49,9%            (50,7)
                                                       Snittränta                           6,6%              (3,4)
                                                       Uthyrningsgrad                  91%               (91)

VD: Vårt arbete ger resultat, ett styrkebesked på en rörlig marknad

Vi ser fortsatt effekterna av vårt arbete i ett förbättrat rörelseresultat +39% och driftsnetto +38%. För hela perioden, januari till juni, har vi ökat våra intäkter till 77,6 Mkr (63,1 Mkr) och ökat vårt driftsnetto till 44,3 Mkr (32,2 Mkr), vilket kunnat uppnås både genom vårt löpande arbete med befintligt fastighetsbestånd och genom nyförvärv.

Vi inledde perioden med att tillträda vårt avtalade förvärv i Tranås och avslutade med att teckna avtal om förvärv om 35.000 kvm uthyrningsbar yta i Köping. Fastigheten är uthyrd till 100 procent där AB Volvo är den största hyresgästen. Tillträde skedde den 3 Juli. Detta är ett tydligt steg framåt för Real Fastigheter, då vi nu kan dra nytta av vår finansiella stabilitet. Detta sker i en situation då många av våra branschkollegor är mer aktiva på säljsidan än på köpsidan.
Arbetet med förbättrad hållbarhet, energiefektivisering och optimerad förvaltning fortsätter och vi ser att detta arbete leder till lägre kostnader.

Våra hyresavtal är till huvuddelen indexerade, vilket till stor del kompenserar för inflationen. Höjda marknadsräntorna påverkar branschen och så även Real Fastigheter. Vi har en tydlig och lätt analyserad finansieringsmodell med enbart bankfinansiering och har således ingen exponering mot kapitalmarknaden såsom exempelvis obligationslån. Samtidigt är det mindre antalet utställda preferensaktier nu återlösta enligt beslut på bolaget årsstämma.

Vid årsstämman fattades även beslut om en sammanläggning av bolagets stamaktier. Sammanläggningen av aktier 500:1 kommer att verkställas under augusti 2023.

Vårt segment inom lager, logistik och industri/tillverkning, i och i anslutning till centralorter i Sverige, fortsätter att vara starkt. Vi ser att många av våra företag/hyresgäster går bra och fortsätter att utveckla sina affärer. Vi har en förhållandevis låg omsättning av hyresgäster där många hyr över lång tid. Vi arbetar aktivt med hyresgästanpassningar för att tillsammans med våra hyresgäster hjälpa dem att hitta rätt lösningar för sina verksamheter  En trend vi ser är att befintliga hyresgäster vill utöka sina lokalytor. 

I takt med att vi ökar vår närvaro på flera orter ser vi ett ökat intresse och engagemang på den lokala marknaden från både näringsliv och kommunens representanter. Det gagnar såväl våra bolag som våra hyresgäster.

Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Real Fastigheter, ge våra hyresgäster bra service och erbjuda våra aktieägare ett välskött bolag med stabila ägare.

Nacka den 17 augusti 2023

Michael Derk
VD

Informationstillfällen
Delårsrapport Q3, 16 november 2023

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17augusti 2023 kl. 08.30 CET.

Nästa kvartalsrapport Q3 kommer 2023-11-16

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70