REG

Real Fastigheter AB offentliggör årsredovisning för 2022.

Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Real Fastigheters årsredovisning 2022 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på
bolagets hemsida https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Real Fastigheter AB (publ), håller årsstämma den 10 maj 2023.Kallelse har gjorts och finns
tillgänglig på bolagets hemsida. https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

För ytterligare information: www.realfastigheter.se

För mer information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik
och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70