REGMAR

Real Fastigheter AB avtalar med Erik Hemberg Fastighets AB om köp samt tillträde av 6 fastigheter i Tranås

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3 i Tranås.

Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 158,4 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,4 Mkr exklusive vakanser. Totala hyresintäkter uppgår till ca 12,2 Mkr exklusive vakanser. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår idag till ca 21 000 kvm varav ca 17 100 kvm är uthyrt. Fastigheterna består idag av i huvudsak av livsmedel, bostäder och kontor. Fastigheterna har stor utvecklings och förädlingspotential för såväl lager/logistik som handel och är en del av Tranås framtida stadsutveckling inom STIGA området ianslutning till den fastighet som Real redan äger i Tranås.

- Med det här köpet stärker vi innehavet avsevärt och kraftsamlar i Tranås. Det är fastigheter som passar Real riktigt bra och som ligger i linje med vårt bestånd och vår strategi med utvecklingsfastigheter i och i anslutning till centralorter. Med köpet får bolaget ett samlat fastighetsvärde på drygt 900 Mkr och vi stärker vårt kassaflöde ytterligare. Vi ser fram emot att kunna utveckla och förvalta dessa vidare och vi hälsar Erik Hemberg Fastighets AB välkommen som delägare, säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB

Förvärvet finansieras genom en riktad emission av stamaktier av serie B till säljaren om totalt 57,0 Mkr till en teckningskurs om 0,03 kr per aktie.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [email protected]

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2021 kl. 13:30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70