Preliminärt resultat av företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Emissionen har tecknats till stor del men det har kommit till styrelsens kännedom att flera preferensaktieägare med förvaltare i utländska banker inte har fått informationen.

Den 8 december 2017 avslutades teckningsperioden i Real Holdings företrädesemission. Emissionen om cirka 63 MSEK har hittills tecknats till cirka 55 MSEK. Gällande inlösenerbjudandet av preferensaktier, PREF1, har hittills ca 72% accepterat inlösen. Det har dock kommit till styrelsens kännedom att innehav hos förvaltare i utländska banker inte fått fullständig information från sina banker om inlösenerbjudandet och företrädesemissonen. Formellt tilldelningsbeslut kommer därför att fattas så snart styrelsen säkerställt att samtliga rimliga åtgärder har vidtagits. Slutgiltiga teckningsresultat kommer därefter att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.

Stockholm den 22 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70