Lennart Holm avgår som styrelseledamot i Real Holding

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan årsstämman bestått av sex ledamöter, varav de två på årstämman invalda ledamöterna Lennart Holm och Robert Jukic är representanter från ägaren Tuve Holding. Lennart Holm har valt att lämna sin styrelsepost eftersom styrelseuppdraget i Real Holding tagit mer tid i anspråk än beräknat, samtidigt som hans övriga uppdrag kräver engagemang som inte lämnar tid över till ett uppdrag i Real Holding. Anmälan om avgång har skickats till Bolagsverket och Bolaget kommer att kalla till extra bolagsstämma när valberedningen finner det lämpligt att besluta om annorlunda styrelsesammansättning än den befintliga.

Stockholm, 11 oktober 2016

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 10.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70