Kennet Lundberg blir CFO i Real Holding

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag ingått avtal med Kennet Lundberg gällande positionen som Bolagets nya CFO. Kennet Lundberg har nyligen lämnat posten som CFO i Hasselblad, där han bland annat var delaktig i refinansieringen av Hasselblad samt delaktig i framtagandet och lanseringen av Hasselblads helt nya kameraserier. Kennets tidigare erfarenhet inkluderar positioner som ekonomichef för Stena Rederi samt SKF koncernen samt som CFO för Flexlink och Xellia Pharmaceuticals.

Nils Fransson som varit Bolagets CFO till dags dato, blir istället Controller i Real Holdings förvaltningsorganisation Real Sydfastgruppen AB.

Kennet Lundberg agerar Bolagets CFO från och med denna dag, den 4 oktober 2016.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08.45 CET

Stockholm, 4 oktober 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70