Kallelse till skriftligt beslutsförfarande för obligationsinnehavarnas godkännande

På begäran av Real Holding har kallelse till skriftligt beslutsförfarande utfärdats där Real Holding efterfrågar obligationsinnehavarnas godkännande till räntebetalnings- och amorteringsfrihet fram till och med den 31 maj 2019

Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget") obligationslån om totalt 65 MSEK förföll till betalning den 21 december 2018. Som ett led i Bolagets rekapitaliseringsplan har på Bolagets begäran kallelse utfärdats till ett skriftligt beslutsförfarande. Kallelsen finns att tillgå på bolagets hemsida www.realholding.se och är bilagd detta dokument. Bolaget är enligt obligationsvillkoren skyldigt att pressmeddela kallelsen.

I det skriftliga beslutsförfarandet ska obligationsinnehavarna ta ställning till om de kan godkänna att räntan på obligationslånet avseende perioden den 21 december 2018 till och med den 31 maj 2019 kapitaliseras under nämnda period och betalas inte ut kontant samt att återbetalningsdagen för obligationslånet förskjuts till den 31 maj 2019.

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 21 Februari 2019

Frågor till Bolaget
Vid frågor till Bolaget gällande Förslaget, kontakta
Lars-Olof Olsten, CFO
Tel: +46 708 24 75 90
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70