Kallelse till extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ), org nr 556865-1680 för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor

På begäran av aktieägare representerande ca 11,3 procent av aktierna i Real Holding i Sverige AB (publ) har styrelsen kallat till extra bolagsstämma för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor. Bolagsstämman kommer att hållas kl. 09.00 den 15 mars 2019, dvs. i anslutning till den extra bolagsstämman som styrelsen kallat till tidigare för beslut om bl.a. företrädesemission. Kallelse i sin helhet finns att tillgå på bolagets hemsida www.realholding.se och bilagt detta dokument.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 16:00 CET

Stockholm den 18 februari 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Lars-Olof Olsten, styrelseledamot och CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70