Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.

Gremio har per den 16 april 2018 ett innehav om totalt 1 410 000 aktier av serie A samt 25 641 104 aktier av serie B. De senaste 13 600 000 aktierna förvärvades till emissionskursen 0,50 SEK per aktie. Gremio Fastigheter är i och med detta den tredje största ägaren i Real Holding i Sverige AB (publ).

"Detta är ett gott tecken på att Gremio tror på bolaget och stöttar den omdaning vi håller på att genomförande. Det är mycket glädjande att vi nu lyckats stärka Reals balansräkning ytterligare med detta kapitaltillskott. Vår handlingsplan för att städa upp och skapa Real 2.0 är snart genomförd och vi kan fortsätta vår strävan att skapa ett välmående växande fastighetsbolag", säger Anna Weiner Jiffer, VD i en kommentar.

Ny ägarfördelning:

Real holding ägande 20180416

Namn

A-aktier

B-aktier

Preferensaktier

Andel kapital

Andel röster

TBS Group AB (Abelco investment group AB)

                     -   

    30 509 060   

               -   

12,92%

12,49%

Bengt Linden, privat och bolag

   1 120 000   

    26 719 755   

               -   

11,79%

12,47%

Gremio Fastigheter AB

   1 410 000   

    25 641 104   

               -   

11,46%

12,42%

Kredrik Holding AB

                     -   

    19 700 445   

               -   

8,34%

8,06%

Property Dynamics

                     -   

      8 822 000   

               -   

3,74%

3,61%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

                     -   

      8 181 584   

      3 280   

3,47%

3,35%

Jonny Svensson

                     -   

      8 005 000   

               -   

3,39%

3,28%

Erik Hemberg Fastighets AB

                     -   

      7 200 000   

               -   

3,05%

2,95%

Jool Invest AB

                     -   

      7 073 582   

               -   

3,00%

2,90%

Richard Näsström

                     -   

      6 815 380   

               -   

2,89%

2,79%

Övriga 560 aktieägare

       995 000   

    83 820 323   

   99 996   

35,96%

35,69%

 

 

 

 

 

 

Summa

3 525 000

232 488 233

103 276

100,00%

100,00%

 

 

Stockholm den 16 april 2018

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected]

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, TBS Yards och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings B-aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70