Förnyat 10-årsavtal med Socialförvaltningen i Gislaved

Real Holding och Socialförvaltningen i Gislaveds kommun har kommit överens om att ingå ett nytt 10-årigt hyresavtal. Avtalet omfattar ca 2 100 m2 och har ett totalt hyresvärde om 18 MKR.

Real Holding i Sverige AB (publ) har i nära samråd med Socialförvaltningen i Gislaved kommit överens om en förlängning av nuvarande hyresavtal där smärre hyresgästanpassningar genomförs för att ge Socialförvaltningen bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det nya avtalet träder i kraft från årsskiftet.

"Vi arbetar intensivt med vår pro-aktiva förvaltning och är glada över att vi fått förnyat förtroende från Gislaveds Kommun och säkerställer nu även att lokalerna för Socialförvaltningen blir ändamålsenliga under lång tid framåt." säger Håkan Isaksson, fastighetschef för Real i Gislaved.

Stockholm den 5 juli 2018

För ytterligare information: www.realholding.se

Mats Jämterud, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0706 663 72 72
E-post: [email protected]

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70