Förlängd svarstid för samtyckesbegäran av obligationsägare

Förlängd svarstid till 2019-08-28
Den 9 Juli 2019 ombads fordringshavarna till Real Holding i Sverige AB:s (publ.) obligationslån att inkomma med godkännande eller avslag rörande underhandsuppgörelse. Beslutsförfarandet avsåg underhandsuppgörelse gällande rekonstruktionen av Real Holding AB och svar skulle inkomma senast 15 augusti kl 12:00.

I enlighet med kallelsen och villkoren för obligationslånet ajourneras beslutsförfarandet till 28 augusti 2019. Enligt villkoren ska 50% av fordringshavarna inkomma med svar för att beslutsförhet ska råda och då utfallet är färre förlängs svarstiden.

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 16 augusti 2019

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70