REGMAR

Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten för Q3 2022. Mycket tack vare stabila hyresgäster och sund belåningsgrad.

        Jan-sept 2022 

  • Fastighetsvärde 1 136,2 Mkr (649,2)
  • Nettoomsättning 97,1 Mkr (57,7)
  • Driftnetto 51,7 Mkr (36,3)
  • Rörelseresultat 38,3 Mkr (26,5)
  • Resultat efter skatt 61,3 Mkr (27,8)
  • Belåningsgrad 50,0% (57,3)
  • Snittränta 4,31% (4,11)
  • Uthyrningsgrad 91% (91)

VD kommenterar

Sett över året har Real Fastigheter ökat hyresintäkterna med 70 procent samtidigt som driftsnettot är över 40 procent högre än föregående år. Detta samtidigt som ekonomin i allmänt förändrats en hel del jämfört med vad vi har varit vana vid. Inflationen har tagit fart.

Real Fastigheter påverkas av högre kostnader i driften. Vi har dock på flera orter längre avtal på energi, vilket i dagsläget känns tryggt och bra att luta oss mot.   

Att vi verkar i en tid med större osäkerhet än tidigare är helt uppenbart. Hur länge kriget i Ukraina fortsätter och hur det påverkar oss framåt i Sverige och övriga världen återstår att se.

Vår belåningsgrad är fortfarande sund på ca 50 procent, vi har en sund bankfinansiering och bolaget är helt utan annan exponering mot kapitalmarknaden i form av exempelvis obligationslån.

Fastighetsportföljen är värderad till strax över 1,1 miljarder. Vi fortsätter att förbättra hela affären genom att utveckla våra fastigheter och förvaltning.

I det dagliga förvaltningsarbetet lägger vi betydande arbete på att sänka våra energikostnader och att successivt ställa om fastigheterna mot förnyelsebara alternativ.

Under perioden har vi tillträtt ytterligare fastigheter i både Karlskrona och Värnamo. Vi förstärker bestånd där vi redan finns. Vi har fortsatt en bra uthyrningsgrad och hyresgästerna verkar inte påverkas i någon större utsträckning av nedåtgående konjunktur.

Jag känner en stark tillförsikt inför vår fortsatta resa och är glad att Real Fastigheters utveckling går framåt tillsammans med våra hyresgäster och aktieägare.

 Nacka den 17 november 2022

 Michael Derk
VD

 

Informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2022, 24 februari 2023 

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning
i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70