REGMAR

Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten första halvåret 2022

 Jan-jun 2022

  • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
  • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
  • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
  • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
  • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
  • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
  • Snittränta 3,35% (4,2)
  • Uthyrningsgrad 91% (91)

VD kommenterar

Siffrorna i dagens Q2 rapport visar att vi håller vad vi lovar. Detta känns extremt bra i dessa tider.

Under perioden har vi tillträtt ytterligare fastigheter i både Karlskrona och Hässleholm. Härigenom förstärks vårt bestånd på dessa orter.

Efterfrågan på lokaler är fortsatt god och det gäller inte minst lagerytor för att säkra råvarumaterialtillgång för kommande produktion.

Förfallostrukturen på våra hyresavtal är sund och merparten är inflationsjusterade kopplade till KPI, vilket kommer att ge positiva hyresjusteringar inför 2023.

Vi har en sund bankfinansiering och bolaget är helt utan ytterligare exponering mot kapitalmarknaden i form av exempelvis obligationslån.

Jag känner stor tillförsikt i vår fortsatta resa och är övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta utveckla Real Fastigheters befintliga fastigheter och samtidigt identifiera attraktiva förvärvsmöjligheter.

Nacka den 18 augusti 2022

Michael Derk
VD

Informationstillfällen

Delårsrapport Q3, 17 november 2022

Bokslutskommuniké 2022, 24 februari 2023

 

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 73 387 18 02
E-post: [email protected]

 

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

 

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70