Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige 1 januari - 31 mars 2017

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 31 MARS

Första kvartalets finansiella utveckling i korthet

  • Hyresintäkterna ökade till 13,8 MSEK, jämfört med 5,0 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Resultat innan skatt uppgick till 1,8 MSEK, att jämföra med -17,2 MSEK för första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet uppgick till 1,4 MSEK, jämfört med -11,5 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK, jämfört med -1,07 SEK under första kvartalet 2016.
  • Eget kapital uppgick till 115,8 MSEK, jämfört med 87,3 MSEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 8,31 SEK, jämfört med 8,12 SEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 456,7 MSEK vid utgången av första kvartalet 2017. Vid utgången av första kvartalet 2016 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 165,4 MSEK.

Inga väsentliga händelser har inträffat under första kvartalet 2016

Stockholm den 31 maj 2017

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 17.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70