Avslutande av den ajournerade bolagsstämman 2019-03-15

Styrelsens förslag dras tillbaka
Den extra bolagstämman, som inleddes 2019-03-15 ajournerades för att fortsätta senast 2019-03-29, har i dag avslutats. Styrelsen föreslog vid stämman att ny bolagsordning skulle antas för att bland annat möjliggöra beslut om företrädesemission. En grupp aktieägare med tillräcklig majoritet avsåg att rösta ner förslaget vartefter stämman ajournerades. Då de efterföljande diskussionerna inte lett till att förslaget om ny bolagsordning kommer röstas igenom har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ny bolagsordning. Därmed kan bolagsstämman anses avslutad.

Nytt förslag
Styrelsen meddelar att ett alternativt förslag just nu arbetas fram och att det förslaget kommer att kunna presenteras inom en vecka.

Denna information är sådan information som Real holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 10:41 CET.

Stockholm den 22 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected] 

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon +46 73 387 1802
E-post: [email protected] 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70