REG

Real Holding i Sverige AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

Real Holding i Sverige AB (publ), årsredovisning finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida https://investor.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ), håller årsstämma den 10 maj 2021.
Kallelse har gjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida. https://investor.realholding.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor

Stockholm den 19 april 2021

För ytterligare information: www.realholding.se

Vekställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Holding förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70