Handelsinformation

Kortnamn STUDBO
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
STUDBO SE0015657697 Nasdaq First North Premier Growth Market

Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission