Dokument

Datum Rubrik
Bolagsbeskrivning för Prime Living AB (publ) med anledning av samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB
Bolagsstyrningsrapport
Inbjudan till teckning av aktier i Prime Living
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport
Obligationsprospekt
Bolagsstyrningsrapport
Obligationsprospekt
Obligationsprospekt
Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB
Preferensaktier+teckningsoptioner, investerarmemorandum
Preferensaktier+teckningsoptioner, villkor teckningsoptioner
Obligationsprospekt

Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission