Västra Götaland får sin första vätgasstation

Under 2015 byggs en stationär tankstation för vätgasfordon i Västra Götaland. Vätgas Sverige deltar tillsammans med Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik PowerCell Sweden AB och Oy Woikoski i projektet som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och EU. Tankstationen kommer vara öppen för allmänheten och placeras intill PowerCells lokaler i Biskopsgården, Göteborg. 

Vätgas framställt från förnyelsebara energikällor är ett helt fossilfritt fordonsbränsle. Ett bränslecellsfordon drivs av el och det enda utsläppet är vatten som uppstår genom en kemisk reaktion i bränslecellen. De flesta ledande fordonstillverkare har den senaste tiden aviserat att de satsar på den här tekniken och de första serietillverkade bilarna börjar nu komma på marknaden. En bränslecell kombineras alltid med ett batteri i fordonen och i vissa fall kan bränslecellen vara mindre och fungera som en så kallad range extender för elhybridbilar, bussar och lätta lastbilar i stadstrafik, där nollemissionsfordon är ett viktigt steg mot en bättre miljö.

- Vätgas är en del i Västra Götalandsregionens arbete för hållbara transporter. Som region vill vi bidra till fler jobb och samtidigt minska miljöpåverkan. Syftet med projektet är att investera i en grundläggande tankinfrastruktur för vätgasfordon som gör det möjligt att skapa utveckling kring vätgasfordon och bränslecellsteknik i Västra Götaland, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman.

- Vätgas Sverige verkar för att vätgas ska finnas med på den nationella agendan för att uppfylla EUs direktiv om alternativa drivmedel som är mera miljövänliga. Tankstationen i Göteborg gör det möjligt att länka samman vägsträckan mellan Oslo och Malmö, där stationer redan finns, säger Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige.

Projektet koordineras av Sweco som också har initierat projektet med partners i Finland, Lettland, Polen, Nederländerna och Belgien. Vätgas Sverige projektleder den Västsvenska delen och ansvarar för kommunikation och koordinerar etableringen av tankstationen. Gasteknologiföretaget Oy Woikoski bygger och medfinansierar den. Bränslecellsföretaget PowerCell Sweden AB stöttar med expertis för drift. Finansiering av tankstationen sker via Västra Götalandsregionen, EU TEN-T och Woikoski (tankstationutrustning). EU's Ten-T:s program syftar till att skapa transportkorridorer med alternativa miljöbränslen genom Europa.

- En central resurs i projektet blir PowerCells laboratorium för bränsleceller, som vi använder för demonstration av vätgasbilar och för tester av bränslecellsteknik i fordon, säger Magnus Henell, VD, PowerCell Sweden AB.

Stationen gör det möjligt att testa bränslecellsfordon i Västra Götaland och att företag och offentliga aktörer med verksamhet i stationens närhet kan motiveras att börja använda denna fordonstyp. Stationen kan användas för att utvärdera effekten och utvecklingen av de fordon som når marknaden från 2015. Den blir också ett nav för ny samverkan kring vätgas.

Utvecklingsaktörer som förväntas kunna utnyttja stationen för utveckling och test är Chalmers, SP, PowerCell och fordonstillverkare. Möjliga framtida lokala brukare av vätgasfordon är Gatubolaget, SDN Västra Hisingen samt taxi- och distributionsföretag.

Göteborg, 2014-12-08

För mer information, vänligen kontakta

Birgitta Losman
Ordförande, Regionutvecklingsnämnden,Västra Götalandsregionen
Tel: 0703-67 95 80
E-post: [email protected]

Björn Aronsson
Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
Tel: +46 (0)704 71 99 50, +46 (0)31 334 37 73
E-post: [email protected]

Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
E-post: [email protected]

Ytterligare information kring projektet: 
www.hit-2-corridors.eu

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik liksom att främja en hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom att stimulera forskning och kompetensförsörjning, entreprenörskap, företagande, ett rikt kulturliv och arbeta för goda kommunikationer. Mycket av arbetet gör vi i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer. Västra Götalandsregionen styrs av folkvalda politiker, omfattar 49 kommuner med totalt cirka 1,6 miljoner invånare.

För ytterligare information, vänligen besök: www.vgregion.se

Om Vätgas Sverige
Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett för tiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.

Vätgas Sverige fungerar som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Övergången till mer hållbara energilösningar är en komplicerad process och för att nå dit behöver vi ta många små steg, till exempel genom demonstrationsprojekt. Vätgas Sverige samarbetar med aktörer från många olika fält, i Sverige och utomlands, för att skapa positiva synergier som accelererar denna positiva utveckling.

För ytterligare information, vänligen besök: www.vatgas.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har Powercell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus.

För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission