PowerCell blir en del av EU-projektet H2Marine med mål att utveckla de mest kraftfulla marina bränslecellerna. PowerCell är nu medlem i H2Marine, ett EU-projekt på 42 månader som har som mål att utveckla innovativa vätgaslösningar med tyngdpunkt på utveckling och testning av bränsleceller...
REG MAR
Stark försäljningsökning drivet av ordrar från flyg och marin +---------------------------+----------------------------+ | Oktober - december 2023 | Januari - december 2023 | +---------------------------+----------------------------+...
Inbjudan till PowerCells webbsända presentation för fjärde kvartalet PowerCells rapport för fjärde kvartalet 2023 publiceras torsdag 8 februari 2024 kl 08.00. En webbsänd presentation äger rum samma dag klockan 14.00.
Första dag för handel med PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm Från och med idag handlas PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm. PowerCells aktier har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.
REG
PowerCell publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm PowerCell Sweden AB (publ) ("PowerCell" eller "Bolaget") meddelade den 11 december att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq S...
REG
PowerCell har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Nasdaq Stockholms bolagskommitté har, med förbehåll för sedvanliga villkor, godkänt PowerCell Sweden AB (publ) ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stoc...
Valberedning utsedd inför PowerCell Swedens årsstämma 2024 Årsstämman som hölls den 19 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ("Powercell") ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har var...
REG MAR
Förbättrat rörelseresultat och förberedelser för serieleveranser Under tredje kvartalet visade PowerCell organisk tillväxt på 26 procent och rörelseresultatet förbättrades till -6,5 Mkr (-24,5). Även om detta är en förlust, så har PowerCell en...
Inbjudan till PowerCells webbsända presentation för tredje kvartalet PowerCells rapport för tredje kvartalet 2023 publiceras torsdag 19 oktober 2023 kl 08.00. En webbsänd presentation äger rum samma dag klockan 10.00. Du kan lyssna på presentation...
REG
PowerCell ansöker om notering på Nasdaq Stockholm Styrelsen för PowerCell har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. PowerCell kommer inte att ta in kapital i samband med noteringen.
H2FLY tillkännagiven som det europeiska startup-företaget för ordern av vätgaselektriskt drivna flygplan Detta pressmeddelande är en komplettering till pressmeddelandet som publicerades tidigare idag den 14 juli kl 12:20 CEST. PowerCell har tecknat en uppföljningsorder med tyska H2F...
REG MAR
Uppföljningsorder från europeiskt startup-företag för vätgaselektriskt drivna flygpla PowerCell har tecknat en uppföljningsorder med europeiskt startup-företag för leveranser av bränslecellssystem till flygplan. Ordervärdet är cirka 40 MSEK och leveranserna sker u...
REG MAR
Follow-up order from European aviation startup for hydrogen-electric powered aircraft PowerCell has signed a follow-up order with European aviation startup for deliveries of fuel cell systems to aircraft. The order value is SEK 40 million and deliveries will take...
REG MAR
Tillväxt driven av produktförsäljning och fortsatt hög bruttomarginal Kundernas intresse för PowerCells utsläppsfria, vätgaselektriska lösningar ökar och de kommer till beslut mycket snabbare nu. Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 9 procen...
REG MAR
Growth driven by product sales and continued high gross margin Customer interest for PowerCell's emission-free, hydrogen-electric solutions are increasing at a high rate and they come to decisions much faster now. In the quarter, net sales i...
Inbjudan till PowerCells webbsända presentation för andra kvartalet PowerCells rapport för andra kvartalet 2023 publiceras fredag 14 juli 2023 kl 08.00. En webbsänd presentation äger rum samma dag klockan 14.00. Du kan lyssna på presentationen on...
Invitation to PowerCell's Q2 online presentation PowerCell's report for the second quarter 2023 will be published on Friday 14 July 2023 at 08:00 am CEST. An online presentation will take place the same day at 02:00 pm CEST. Th...
REG MAR
Avtal tecknat med ledande Vantastec-koncernen för serieleveranser till lätta kommersiella fordon PowerCell har tecknat ett femårigt ramavtal för serieleveranser av bränslecellssystem med det brittiska företaget ColGar Energy, ett dotterbolag inom den ledande Vantastec-koncer...

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission