Valberedning utsedd inför PowerCell Swedens årsstämma 2024

Årsstämman som hölls den 19 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ("Powercell") ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2023 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse i form av styrelseordföranden. Valberedningens representanter har nu utsetts.

Efter kontakter med bolagets 20 största aktieägare per den 30 juli 2023 har PowerCell konstaterat att endast en av dessa aktieägare, Robert Bosch, önskat utse en ledamot i bolagets valberedning. Robert Bosch har utsett Uwe Zeise till representant i valberedningen. Därtill har PowerCells styrelseordförande Magnus Jonsson utsetts att representera styrelsen i valberedningen.

Magnus Jonsson och Uwe Zeise har därefter gemensamt beslutat att utse en oberoende tredje ledamot i valberedningen i enlighet med de principer för valberedningen som antagits av årsstämman. Till oberoende ledamot har Lena Olving utsetts, som konstaterats vara oberoende i förhållande till bolaget, inneha rätt kompetens för uppdraget samt vara bekant med PowerCell som bolag.

Sammanfattningsvis har således följande personer utsetts till ledamöter i PowerCells valberedning i enlighet med av årsstämman antagna principer:

  • Uwe Zeise, ordförande i valberedningen och representerande Robert Bosch
  • Lena Olving, oberoende ledamot
  • Magnus Jonsson, sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell

PowerCells årsstämma 2024 kommer att äga rum i Göteborg den 25 april 2024. Tid och lokal för stämman kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.

Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i PowerCell, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: [email protected], eller med brev till: PowerCell Sweden AB, Att: Valberedningen, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg. Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 23 februari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Jonsson
Styrelseordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 708 20 00 60
Email: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell Sweden AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.

G&W Fondkommission är vår Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, e-post: [email protected], telefon: 08 503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission