Valberedning utsedd inför PowerCell Swedens årsstämma 2023

Årsstämman som hölls den 3 maj i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ("Powercell") ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2022 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse i form av styrelseordföranden. Valberedningens representanter har nu utsetts.

Efter kontakter med bolagets 20 största aktieägare per den 30 juli 2022 har PowerCell konstaterat att endast en av dessa aktieägare, Robert Bosch GmbH, önskat utse en ledamot i bolagets valberedning. Robert Bosch Gmbh har likt förra året utsett Achim Moritz till representant i valberedningen. Därtill har PowerCells styrelseordförande Magnus Jonsson utsetts att representera styrelsen i valberedningen.

Magnus Jonsson och Achim Moritz har därefter gemensamt beslutat att utse en oberoende tredje ledamot i valberedningen i enlighet med de principer för valberedningen som antagits av årsstämman. Till oberoende ledamot har Lena Olving utsetts, som konstaterats vara oberoende i förhållande till bolaget, inneha rätt kompetens för uppdraget samt vara bekant med PowerCell som bolag.

Sammanfattningsvis har således följande personer utsetts till ledamöter i PowerCells valberedning i enlighet med av årsstämman antagna principer:

  • Achim Moritz, representerande Robert Bosch GmbH,
  • Lena Olving, oberoende ledamot, och
  • Magnus Jonsson, sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell.

PowerCells årsstämma 2023 kommer att äga rum i Göteborg den 19 april 2023. Tid och lokal för stämman kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.

Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i PowerCell, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: [email protected], eller med brev till: PowerCell Sweden AB, Att: Valberedningen, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg. Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 24 februari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Jonsson
Styrelseordförande, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 708 20 00 60
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission