Tyskland har fattat beslut om att investera i ett bränslecellsprojekt som PowerCell deltar i

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått slutgiltigt besked från tyska myndigheter om projektet AutoStack-Industrie (ASI). I projektet satsar Tyskland på att utveckla en bränslecellsplattform för tysk fordonsindustri.

Det tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur har beslutat att finansiera spjutspetsprojektet AutoStack-Industrie. Som tidigare kommunicerats är PowerCell en av projektets parter, bland annat tillsammans med fordonstillverkarna BMW, Daimler, Ford och Volkswagen samt underleverantörer. För PowerCell innebär beslutet ett tillskott om 3,1 MEUR för första fasen av projektet.

- Beskedet var väntat, och glädjande. Beslutet innebär att vi tillsammans med tyska fordonstillverkare och underleverantörer kan utveckla en plattform för bränslecellsteknik som lägger grunden till en storskalig produktion av bilar som kan drivas på vätgas, säger Per Ekdunge, CTO för PowerCell Sweden och vd för PowerCells tyska dotterbolag.

PowerCell leder arbetet inom två av ASI:s delprojekt. Det ena omfattar konstruktion av bränslecellsstacken och det andra handlar om att utveckla teknologi för att kunna tillverka massvolymer av bränslecellsstackar.

- Projektet ASI underlättar kommersialiseringen av bränslecellsteknik inom fordonssektorn. Eftersom bränsleceller genererar el utan andra utsläpp än vatten, innebär projektet ett stort steg emot en hållbar transportsektor, avslutar Per Ekdunge.

Göteborg 2017-12-15

För mer information, vänligen kontakta:
Per Ekdunge
CTO, PowerCell Sweden AB
Tel: +46 (0) 739 10 37 02
Tel: +49 69 3085 54 71
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

BMVI stödjer PowerCell i projektet AutoStack-Industrie.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission