REGMAR

PowerCells produktdesign godkänd och Vantastec Group lägger order på cirka 35 MSEK

Efter framgångsrika tester och godkänd produktdesign, går PowerCell in i nästa fas av serieleveransordern av det nya VS5-M-projektet tillsammans med ColGar Energy Ltd.

Den 27 juni 2023 offentliggjorde PowerCell ett femårigt ramavtal för serieleveranser av bränslecellssystem med det brittiska företaget ColGar Energy, ett dotterbolag inom den ledande Vantastec-koncernen. Avtalet var villkorat av att kunden godkände produktdesignen vilket nu skett.
Ordern som Vantastec Group tecknat omfattar leveranser under 2024 och 2025. PowerCell ska leverera sitt VS5 bränslecellssystem som är anpassat för mobilitet. Varje system har kapacitet på 5 kW och ska användas för att generera hjälpkraft för en "Meals on Wheels" transportflotta i Wales.
"Våra skräddarsydda vätegaselektriska lösningar är perfekta för fordon som behöver hjälpkraft för att driva till exempel kyl- eller värmesystem", säger Richard Berkling, VD för PowerCell. "Vi går nu in i ett nytt segment med våra utsläppsfria lösningar vilket öppnar för nya, betydande möjligheter. Denna produktintroduktion öppnar nya marknader för oss och här ser vi fördelen med statliga incitament för att stimulera efterfrågan på marknaden. Regioner och länder som investerar i vätgasinfrastruktur ser ganska snabbt en framväxande marknad med en fungerande värdekedja som kommer att driva branschen framåt och öka efterfrågan totalt sett."
ColGar Energy är en ledande aktör i Storbritannien som bygger om lätta kommersiella fordon för olika marknadssegment.
"Detta partnerskap är betydelsefullt för oss eftersom det gör det möjligt för oss att möta den ökande efterfrågan på miljövänliga, utsläppsfria fordon. Att använda ett vätgaselektriskt bränslecellsystem för att producera elektricitet för extrautrustning innebär att vi nu kan erbjuda fordon som inte bara uppfyller utan överträffar 2030-reglerna idag", säger Gareth Edwards, grundare och Chief Sales Officer för ColGar Energy. "I samarbete med PowerCell, strävar vi efter att revolutionera en betydande sektor av transportbranschen."

För mer information kontakta gärna:
Richard Berkling
VD
Tel: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.

Om ColGar Energy
Det senaste tillskottet i Vantastec-koncernen, specialiserat på utveckling och leverans av vätgasbaserade kraftlösningar till flera marknader och segment. Med erfarenheter från Vantastec-koncernen är ColGar Energy väl positionerat i sitt uppdrag att göra den globala flottan av lätta kommersiella fordon helt utsläppsfri. Läs mer på www.vantastec.co.uk

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-06 07:00 CET.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission