PowerCells PowerPac har möjligheten att i framtiden minska dieselförbrukningen för Norges största dagligvarudistributör ASKO

Det nyligen börsnoterade bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har tillsammans med Norges största dagligvarudistributör ASKO, ledande leverantör av teknik för mobila kyltransporter ThermoKing Norge samt forskningsinstitutetSINTEF startat ett utvecklingsprojekt, Distrocell, för att undersöka möjligheten att minska dieselförbrukningen för elgenerering vid av- och pålastning på ASKO's framtida leveranser med upp till 90 %. Projektet är delfinansierat av Transnova och startar nu i mars.

ASKO är Norges dominerande dagligvarudistributör. Tillsammans med PowerCell, ThermoKing Norge samt SINTEF, startar nu den norska dagligvarudistributören ett projekt för att undersöka möjligheten att minska dieselförbrukningen för elgenerering vid av- och pålastning för ASKO's framtida leveranser med hjälp av PowerCells elgenerator PowerPac. Projektet är delfinansierat av Transnova.

I samband med förstudien av projektet Distrocell har PowerCell tillsammans med ASKO, och SINTEF funnit en stor potential för att minska utsläppen från ASKO distributionsbilar i anslutning till tomgångskörning i samband med varuleveranserna. Pilotprojektet visade att om man installerar en PowerPac så kan CO2-utsläppen reduceras med upp till 90 %, medan utsläppen av CO, NOx, VOCs1 och PM102 nästan elimineras.

- Det är otroligt spännande att få prova PowerPac i en riktig transportapplikation och se vad tekniken har för potential att minska dieselförbrukningen och utsläppen i praktiken. Då PowerPac för transport i dagsläget inte är en del av vår utveckling- och produktframtagningen kommer det här projektet att ge oss ovärderlig information kring nyttan, som sedan kan komma att ligga till grund för framtida produktutvecklingsbeslut, säger Andreas Bodén, marknad och försäljningschef, PowerCell Sweden AB.

- ASKO sin ambisjon er å være klimanøytrale innen energiområdet i 2020. Et vesentlig element i dette er å redusere utslipp fra våre distribusjonsbiler. Vårt mål er at 50 % av våre biler skal bruke fornybart drivstoff. ASKO har 600 distribusjonsbiler på veien hver dag, og innfasingen av PowerPac vil være et stort bidrag til å redusere våre utslipp. Vi gleder oss til oppstart, og ser flere muligheter til å bruke brenselcelleteknikk i vår drift, sier Jørn A. Endresen adm. direktør i ASKO Midt - Norge AS.

ASKO är projektledare för projektet Distrocell där ThermoKing Norge kommer att hjälpa till med integreringen och SINTEF kommer arbeta med databehandling och kommunikation.

PowerPac är en elgenerator som använder diesel för att producera elektricitet, via en katalystisk reformer och bränslecell, på ett mer miljövänligt och effektivt sätt än traditionella alternativ. PowerPac ger inga giftiga utsläpp på grund av den kontrollerade katalytiska processen i reformer. Omvandlingen är också mycket effektiv då bränslekostnaden är låg jämfört med traditionella lösningar. Eftersom ingen förbränning sker hålls ljudnivån till ett minimum. Dieselbränslets höga energiinnehåll gör PowerPac lämplig även för avlägset belägna kraftstationer.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för flertalet applikationer. PowerCells bränslecellssystem omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift.

Göteborg, 2015-03-16

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök:www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission