PowerCells bränslecellsteknik ska ge emissionsfria fartyg

PowerCell Sweden AB (publ) deltar, genom företagets norska joint venture Hyon AS, i ett projekt för att utveckla emissionsfria fartyg.

I Norge har Tröndelags fylkeskommun skrivit kontrakt med fem konsortier som har fått i uppdrag att utveckla utsläppsfria fartyg. Hyon, det joint venture som PowerCell grundat tillsammans med de norska bolagen Nel och Hexagon Composites, deltar i ett av de fem konsortier som blivit utvalda.

- Utvecklingsprojektet löper under två år och är ett kvitto på att Hyons erbjudande är attraktivt. Kontraktet innebär att vi genom Hyon kommer att kunna utveckla vårt nätverk samtidigt som det ger oss möjlighet att skapa kunskap och kundanpassa vårt produkterbjudande, säger Andreas Bodén, Director Sales & Aftermarket på PowerCell.

Sjöfarten har en mycket viktig roll för att knyta samman orter längs den norska kusten. I jämförelse med andra transportmedel kan sjöfarten mer än halvera restiden vilket är en anledning till att näringslivet förväntar sig att transportbehovet längs kusten kommer att öka. Samtidigt är dagens motorfartyg det transportmedel som genererar störst utsläpp per passagerarkilometer, vilket innebär en stor potential för att använda bränsleceller i den marina näringen. 

Utvecklingsprojektet är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

Läs mer:
www.hyon.no
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/jakten-pa-fremtidens-hurtigbat/

Göteborg 2018-04-16

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bodén
Director Sales & Aftermarket, PowerCell Sweden AB (publ)
Phone: +46 (0) 73 910 37 07
Email: [email protected]

Tomas Tronstad
Managing Director, Hyon AS
Phone: +47 936 50 766
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission